Modul 4

PROJECT SERVER

Formål:

Formålet med kurset i modul 4 – Project Server er at give kursisten en grundlæggende indføring i opsætningen og brugen af Project Server. Videre er formålet at vise kursister, hvordan brugen af Project er, når man anvender Project koblet til en server.

Indhold:

Kursisten lærer på kurset, hvordan man konfigurerer Project Server med rettigheder og brugerprofiler, så opsætningen passer til den enkelte organisations krav og ønsker.

Videre gennemgår vi, hvordan man danner en fælles ressourcepulje med opsætning af kompetencer og arbejdsprofiler, der matcher den aktuelle organisation.

Vi viser, hvordan man anvender de specielle virksomhedsfelter på projekter, ressourcer og aktiviteter i Project Server.

Project Server kræver, at den enkelte Project-bruger anvender Project Professional. Vi gennemgår de visninger, som projektlederen har til rådighed for at skabe overblik over ressourcetrækket og over projektporteføljen.

Project Server indeholder en global opsætningsfil: Global.mpt, som styrer alle Project-brugere. Vi viser, hvordan man opsætter visninger, tabeller og benytter virksomhedsfelter, så systemet fungerer optimalt i den enkelte virksomhed.

  • Rettigheder og brugerprofiler til
  • Project Server Styring og tilretning af den generelle opsætningsfil: Global.mpt
  • Opbygning af fælles ressourcepulje med RBS og kompetencematricer
  • Opbygning og anvendelse af virksomhedsfelter
  • Specielle features i Project Professional
  • Ressourceteams til projekter vs. den samlede bookning af ressourcer
  • Projektporteføljevisninger fra Project Professional
  • Portfolio analyzer
  • Project Center
  • Resource Center

Resultat:

Efter kurset vil kursisten være i stand til at konfigurere og anvende Project Server samt opsætte brugere med de rigtige rettigheder. Kursisten vil kunne styre den generelle opsætning af Project Professional.

Forudsætninger:

Erfaring med og viden om tids- og ressourceplanlægning svarende til modul 1 og 2. Det vil også være en fordel, hvis kursisten har gennemgået modul 3 – Multiprojektstyring eller har tilsvarende viden.

PDU Point:

Dette kursus giver 7 PDU.

Varighed:

1 kursusdag.