Modul 2

RESSOURCEPLANLÆGNING OG OPFØLGNING

Formål med kurset:

Målet med kurset er at lære kursisten at sætte medarbejdere på opgaver i projekter, endvidere lærer kursisten at løse ressourcekonflikter og overbookningproblemer. Endvidere vises, hvordan man følger op på aktiviteter og timeforbrug og omkostninger. Endelig lærer deltageren at tilrettelægge og gennemføre en statusrapportering.

Indhold:

Kursisten lærer at allokere ressourcer (sætte medarbejdere på opgaver) efter forskellige metoder til aktiviteter af forskellig typer.

Den omkostningsmæssige del af projektet bliver også gennemgået, og kursisten lærer, hvordan man kan knytte forskellige omkostninger til forskellige terminer og projektperioder.

Løsning af ressourcekonflikter er en væsentlig del af ressourcestyringen, vi gennemgår, hvordan Project kan opstille forskellige løsningsforslag.

Den sidste halvdel af kurset drejer sig om opfølgning på ressourcer og omkostninger. Vi viser, hvordan planer kan opdateres efter forskellige strategier og ser på, hvordan Project kan vise konsekvensen af en given fremdriftsrapportering. Opdateringerne omfatter start og sluttid, ressourceforbrug typisk timeforbrug- og omkostninger.

Kurset afsluttes med en gennemgang af de rapporteringsmuligheder, der findes i Project, og kursisterne kommer til at arbejde med en rapporteringsplan for testprojektet, der anvendes som gennemgående eksempel.

 • Oprettelse af ressourcepulje
 • Allokering af ressourcer
 • Allokering af ressourcer til forskellige aktivitetstyper
 • Tilknytning af omkostninger til en projektplan og til terminer
 • Løsning af ressourcekonflikter ud fra forskellige strategier
 • Forberedelse til projektopfølgning med oprindelig plan og budget
 • Fremdriftsmelding på tid, ressourcer og omkostninger
 • Løsning af ressourcekonflikter i det opdaterede projekt
 • Den optjente værdi af det opdaterede projekt
 • Rapportering på forbruget af ressourcer og omkostninger
 • Rapportering via opfølgningsganttkort

Resultat:

Deltageren får en dyb indsigt i Project og bliver i stand til at planlægge ressourcer og omkostninger og kan udregne projektets cashflow. Endelig kan kursisten efter kurset gennemføre en opdatering af ressourcer og omkostninger.

Forudsætninger:

Grundlæggende viden om Microsoft Project, svarende til det, der bliver gennemgået på modul 1. Det er ikke obligatorisk, at man har gennemgået modul 1, men det er en fordel.

PDU Point:

På dette kursus optjener man 7 PDU.

Varighed:

1 kursusdag