Modul 1

TIDSPLANLÆGNING OG OPFØLGNING

Formål med kurset:

Målet med kurset er at give kursisten en grundlæggende indføring i Microsoft Project med fokus på den tidsmæssige planlægning og opfølgning. Kurset sætter deltagerne i stand til at planlægge og styre et projekt med deadlines (milepælsstyring, eller på termin), og vi viser, hvordan netværksdiagrammer gør livet lettere for en projektleder.

Indhold:

Grundlæggende indføring i, hvordan man styrer et projekts tidsmæssige aspekter med en grundig gennemgang af netværksdiagrammet.

Et netværksdiagram viser grafisk, hvordan opgaver er indbyrdes afhængige og viser Den Kritiske Vej – Critical Path (CPM) i dit projekt.

Critical Path Method er en metode, der fastlægger den kæde af aktiviteter, som bestemmer varigheden af dit projekt. Sker der forsinkelser med bare en af de aktiviteter, der ligger på Den Kritiske Vej, forsinkes projektet. Derfor er de opgaver, der ligger på Den Kritiske Vej, specielt vigtige at holde øje med.

Kurset gennemgår endvidere, hvordan man planlægger et projekt fra start til slut eller fra slut mod start. Vi vil komme ind på, hvordan man aktivitetsafgrænser, og hvordan man anvender Arbejdsnedbrydningsstrukturer (WBS = Work Breakdown Structure), hvor man opdeler projektet i et hierarki af stadigt mindre opgaver. Det er en nedbrydning, der gør det nemmere at organisere arbejdet i projektet og vurdere dets tidsmæssige relationer og de samlede omkostninger.

Vi analyserer aktiviteternes indbyrdes relationer og bindinger til hinanden og vurderer, hvordan man planlægger opgaver til at starte et stykke tid før eller efter, de opgave de er knyttet til.

Kursisten lærer, hvordan aktiviteter indlægges på forskellige niveauer, hvordan opgaverne kædes sammen, og hvordan man danner sine egne tabeller og filtre.

Endelig gennemgås, hvordan man følger op på tidsplanen og udfører konsekvensberegninger og hvis-nu-hvis (What-if) analyser.

  • Netværksdiagram og Den Kritiske Vej – CPM
  • Opsætning af projektet og kalendere
  • Strukturering af projekter efter top down eller bottom up metode
  • Aktiviteter, bindinger, betingelser, lead og lag, milepæle og sumaktiviteter
  • Opsætning af visninger
  • Gruppering efter forskellige kriterier
  • Brugerdefinerede felter og formler
  • Centrale indstillinger i Project
  • Opsætning af rapporter
  • Opdatering og rescheduling efter time-now-metoden

Resultat:

Deltageren får et overblik over, hvad Microsoft Projects tidsplanlægning kan bruges til, og deltagerne sættes i stand til at opbygge egne planer. Endvidere lærer kursisterne, hvordan man tilpasser Microsoft Project, så det passer til specifikke behov. Kurset skaber grundlaget for at deltage på kursusmodul 2. På kurset udleveres kompendium med et gennemregnet eksempel.

Forudsætninger:

Kendskab til Microsoft Windows samt fortrolighed med brugen af en computer.

Grundlæggende viden om projektplanlægning er en fordel, men ikke noget krav.

PDU Point:

Dette kursus giver 7 PDU

Man opnår kursusbevis efter gennemført kursus

Varighed:

1 kursusdag