IMPLEMENTERING – METODE – MIGRERING

IMPLEMENTERING AF MICROSOFT PROJECT

Siden 1991 har vi implementeret Microsoft Project i rigtigt mange firmaer. Blandt andre:

 • Danfoss
 • Danisco
 • Novo Nordisk
 • Skanska

Vi har arbejdet indenfor forskellige brancher, men har i de sidste år specialiseret os indenfor løsninger, der passer godt til byggebranchen. Vi tilrettelægger undervisning i alle versioner af Microsoft Project, fra standard versionen til serverbaserede versioner. Vi har en speciel model til implementering af Microsoft Project Server med tilhørende hjælpeværktøjer. Har du lyst til at se, om vi kan lave en løsning, der passer til dine udfordringer, så prøv at klikke her.

Hvis du har ønsker om at indføre eller effektivisere brugen af Microsoft Project, stiller vi gerne op med råd og vejledning, og har folk med den erfaring der skal til for at kunne gennemføre projektet.

Klik her for at se vores referencer.

METODE

Hans Tørsleff Management Systems har gennemført samlede implementeringer af Microsoft Project, som bygger på projektmodeller for den enkelte virksomhed eller hentes fra de frame-works, der findes hos Project Management Institute (PMI), International Project Management Association (IPMA) eller Prince 2. Det aktuelle frame-work vælges ud fra best-practice inden for den enkelte branche eller organisation.

PMI har udviklet en håndbog for projektmetoder – den såkaldte Project Managers Book of Knowledge (PMBOK), som anvendes af PMI og IPMA. Som udgangspunkt kan det være hensigtsmæssigt at opbygge projektmodeller, der tager udgangspunkt i PMBOK. Det andet frame-work der findes er Prince 2 – Prince 2 er fokuseret på projektstyringsprocesser og har vundet stor udbredelse inden for den offentlige sektor.

MIGRERING AF DATA

Datamigrering spiller ofte en afgørende rolle i forbindelse med implementering af nye systemløsninger. En effektiv datamigrering er en forudsætning for en effektiv implementering, og ofte kan der opstå ubehagelige overraskelser, hvis datamigreringen ikke indregnes i projektet fra starten. Eksisterende data kan ligge på en form og på et medium, der gør det vanskeligt at overføre data til en ny løsning. I visse tilfælde skal der skrives konverteringsprocedurer, som bringer gamle data på en form, så de passer til den nye løsning. De gamle data kan på forskellig vis være inkonsistente, så data skal ”vaskes” og tilpasses, så den nye løsning ikke får en dårlig start med data, der ikke hænger sammen.

Data migration indeholder typisk følgende elementer:

 • Back up af gamle data
 • Restore af gamle data på de nye datamedier
 • Konvertering af gamle data til nye formater
 • Udvikling af opgraderingsprocedurer fra gamle til nye data
 • Test af opgraderingsprocedurer fra leverandør eller egen udvikler
 • Datacenter flytning
 • Fremtidig back up procedurer

Data migration kan påvirke virksomhedsdrift, og for at få en vellykket migrering kan vi hjælpe din virksomhed med effektiv planlægning, teknologi, implementering og validering.

Kontakt os for at få råd om, hvordan du migrerer data mest effektivt.