BYGGELOGISTIK APP TIL HUSCOMPAGNIET A/S

Formål:

iPhone App til HusCompagniet, som kan kortlægge, beregne afstande, og give kør-selsvejledninger til forskellige byggepladser Danmark over.

Hans Tørsleff management systems udviklerteam har udarbejdet en app til iPhone, der effektiviserer logistikken hos HusCompagniet A/S. Den hjælper brugerne med at finde afstande til nærliggende byggepladser samt finde vej dertil.

Løsningen henvender sig til byggeledere og montører, som har behov for hurtigt at finde rundt imellem forskellige byggepladser, ud fra det sted de til enhver tid befinder sig.

Hovedidéen er, at den iPhone-baserede applikation viser afstande til byggepladser, så fx byggeledere hurtigt ved hjælp af en kørselsvejledning kan finde den nærmeste byggeplads. Når man vælger en byggeplads bliver afstanden dynamisk beregnet i forhold til det sted, hvor man befinder sig på det givet tidspunkt. For at få navigationen til en bestemt byggeplads, bruger man Google Maps eller Apple Maps.

Listen over adresser lægges på et Excel regneark og data herfra interfaces til applikationen en gang i døgnet, således at listen altid er up-to-date.

Applikationen sørger for at liste byggepladserne i forhold til afstanden, og ved at klikke på en konkret byggeplads startes der automatisk en kørselsvejledning til den aktuelle byggeplads, via iPhones egen kort-app.

Applikationen installeres via App Store og når applikationen er installeret, logger man på appen med e-mail adresse og password, og så er man i gang. Hurtigt og enkelt.

Ovenstående flowdiagram viser hvordan data kommer ind/ud af systemet, alle Adresser og brugerdata gemmes i Construction logistics databasen som tilgås via den tilhørende webservice.

Nye brugere og tilhørende adresseoplysninger læses ind i databasen via det tilhørende Webadministrationsmodul eller ved indlæsning af data fra et Excel regneark eller en tilsvarende fil, formateret efter et foruddefineret format.

Når data er lagt ind i systemet tilgås det via appen, hvor hvert login har sine egne tilknyttede adresser, når en adresse oprettes, er det med gps koordinater, og det er disse koordinater som benyttes til at bestemme distancen til de enkelte adresser i forhold til enhver given position.